Priser / Honorar
Der er to forskellige ting at udføre i forbindelse med oprettelse af en hjemmeside:
  1. Udarbejdelse af selve hjemmesiden, uden at den er synlig for andre.
  2. Få hjemmesiden up-loadet på nettet (WEB-hosting), således at alle kan se den.
Mit honorar
En hjemmeside med layout som nærværende og bestående af fem sider + indholdsfortegnelse + fast header kan jeg lave for 2.500 kr. Jeg er indtil videre ikke momsregistreret, hvorfor der ikke kommer moms oven i.
(Jævnfør momslovens §49 om fritagelse for registrering, når årlig afgiftspligtig leverance ikke overstiger 50.000 kr.)
Antal sider
max 5 sider + fast sidehenvisning + fast header
Løsning:
Løsning med mulighed for omfattende virksomheds- og produktbeskrivelse. Evt. beskrivelse af firmaets historie, arbejdsopgaver, profil og medarbejdere.
Materiale:
Tekst, logo, fotos og evt. designidéer m.m.
Materialelevering:
Det fulde materiale leveres elektronisk.
Materialet kan også leveres på papir, i hvilket tilfælde der vil blive beregnet et honorar for indscanning med videre.
Korrektur/rettelser:
Hjemmesiden vil efter udarbejdelse blive lagt ud på nettet og du vil blive gjort opmærksom herpå. Har du herefter rettelser, bedes du kontakte mig inden for 8 dage. Hjemmesiden vil først være færdig når du er 100% tilfreds med resultatet. I prisen er inkl. 1 times korrektur/rettelser.
Betaling:
Netto kontant senest 30 dage efter indgåelse af aftale.
Er arbejdet mere omfattende end forudsat i ovenstående, taler vi om det.
WEB hosting
Man kan vælge imellem:
1. Betalbar hos en WEB-host udbyder
Det kan anbefales at gøre brug af en professionel WEB-host udbyder. Prisen ligger fra ca. 200 kr. om året + et mindre oprettelsesgebyr for 15GB eller mere.
Man bestemmer selv navnet på hjemmesiden, og man får ofte mulighed for op til flere postadresser, hvor man også selv  bestemmer navnet i vidt omfang. Med mailadresse i eget domæne har man ingen pladsproblemer, som det kan være tilfældet med mailadresse hos ens internetudbyder.
2. gratis hos sin egen internetudbyder eller andre
Ulempen forbundet hermed er, at der oftest er restriktioner med hensyn til, hvad navnet på siden kan være (typisk ikke noget med www).
For nogle år siden kunne der indledningsvis være fornuft i at få pladsen gratis, eftersom alternativet hos en professionel WEB-host udbyder dengang typisk kostede ca. 1.000 kr. om året.

Jeg er selvfølgelig behjælpelig med indhentning af tilbud fra en internetudbyder.