Curriculum Vitæ
Jeg har arbejdet i IBM fra 1971 til 2001 og har i den forløbne tid været beskæftiget med
Procesdesign
Jeg har været med til at opbygge en ny afdeling indenfor et nyt område i firmaet. Det har i denne forbindelse været nødvendigt at erhverve et indgående kendskab til, hvordan forskellige funktioner hænger sammen på tværs af organisationen.
Proces styring
I den konkrete sag drejede det sig om, at kontrollere og hjælpe kolleger i fire Nordiske lande til overvågelse af, at processen kørte korrekt.
Programudvikling
Udvikling af forskellige programkomplekser i QMF, blandt andet opsamling af udvalgte data fra pris databaser i udlandet, og intern offentliggørelse af disse data via intranet.
Salg
Som finansierings konsulent har jeg solgt IBM finansiering til kunder, der ønskede deres køb af IBM produkter finansieret af IBM. Jeg har også deltaget i planlægning og strategi vedrørende salg.
Undervisning
Jeg har undervist på Merkonomskolen i fagene
 • Virksomheds økonomi
 • Eksternt regnskab
 • Internt regnskab
Efter 2001
I 2001 gik jeg på pension som 60 årig og har nydt det i fulde drag med blandt andet:
 • Kasserer og primus motor med vedligeholdelse af bådene i en sejlklub med ca. 200 medlemmer
 • Lidt rejseaktivitet - blandt andet besøg hos datter, svigersøn og børnebørn i Australien
 • Konstruktion af nogle hjemmesider
 • Assistance til administrator for ejendommen, hvor jeg bor, med blandt andet ejendomsadministration.
 • I 2008 indtrådte jeg i bestyrelsen for
  Vilhelm og Charlotte Holstebroes Legat
  som blandt andet ejer ejendommen, hvor jeg bor.